Български (България)English (United Kingdom)Russian (CIS)
ИНВЕСТИЦИОНЕН ИМОТ в SUNNY HOUSE FAMILY

Покупка на апартамент, студио или търговска площ  в SUNNY HOUSE FAMILY е инвестиционна покупка, която ви гаранатира сигурна доходност и възвращаемост за няколко години.

Какво означава ИНВЕСТИЦИОНЕН ИМОТ?

ИНВЕСТИЦИОННИЯ ИМОТ е земя, сграда, или части от сграда /АПАРТАМЕНТ/ или и двете , държани / от собственика / по-скоро за получаване на ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ или за увеличение стойността на капитала, или и за двете, отколкото за използване за производство на продукция или за оказване на услуги, за доставка на материали и стоки, за административни цели, за персонала /независимо дали персоналът плаща наеми по пазарни цени / или за продажба в рамките на икономическата дейност на предприятието. Тази дефиниция ясно определя, че само земята и сградите могат да се класифицирани като инвестиционни имоти, които се държат от отчитащото се предприятие С ЦЕЛ ДА ГЕНЕРИРАТ ДОХОДИ, Инвестиционния имот е дългосрочен финансов актив.

Защо да ИНВЕСТИРАМЕ в ИНВЕСТИЦИОНЕН ИМОТ  в комплекс SUNNY HOUSE?

•             Възможност за доходност през цялата година

•             Гарантирана доходност през летния период  /Май-Септември/

•             Гарантирана възвращаемост на инвестицията за няколко години

•             Жилище за почивка на тихо и спокойно място

•             Подръжка през цялата година

Инвестиционен имот в съни хаус